Algemene voorwaarden

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door StudioKers.be De klant ontvangt deze voorwaarden bij de offerte, als bijlage bij het samenwerkingsvoorstel of de overeenkomst en specifiek voor wat de betalingsmodaliteiten betreft bij de facturen van StudioKers.be. Door ondertekening van de offerte of het samenwerkingsvoorstel of…

Privacy Policy

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door Studio Kers De klant ontvangt deze voorwaarden bij de offerte, als bijlage bij het samenwerkingsvoorstel of de overeenkomst en specifiek voor wat de betalingsmodaliteiten betreft bij de facturen van Studio Kers. Door ondertekening van de offerte of het…